1990 Founded

1995 First mold tool

1997 First injection machine

2002 Move to a new location

2006 First extension of a hall

2014 Second extension of a hall

2017 New warehouse

Podjetje vodita dva direktorja, ki sta hkrati tudi lastnika, poleg skupnih služb pa ga sestavljata dva oddelka, ki se med seboj dopolnjujeta. V oddelku Orodjarna se proizvajajo orodja po tehnični dokumentaciji, na podlagi skic in načrtov, v oddelku Plastika pa se vršijo preizkusi proizvedenih orodji ter serijska proizvodnja iz le-teh. Od ustanovitve leta 1990 dalje smo na račun svoje kakovosti pridobivali nove kupce in širili svoje poslovanje izven domačih meja, pretežno na trg Evropske unije. Povečali smo prihodke in število zaposlenih, vlagali v posodobitev tehnologij in visokotehnološke opreme, zgradili smo lastne proizvodne prostore ter postali pomemben dobavitelj večjim mednarodnim koncernom s področja avtomobilske industrije.

Podjetje IMAS vseskozi posveča velik poudarek družbeni odgovornosti kot eni izmed ključnih vrednot. Še posebej posvečamo veliko pozornost kariernemu in osebnemu razvoju zaposlenih ter njihovemu zadovoljstvu, zato se le - ti lahko vseskozi formalno ali neformalno izobražujejo. Ker se v podjetju zavedamo, da so zaposleni tisti, ki prispevajo k rasti podjetja smo leta 2008 pridobili Certifikat družini prijazno podjetje, od istega leta naprej pa smo tudi med 101 najboljšim zaposlovalcem Slovenije v projektu Zlata nit. V podjetju damo velik poudarek tudi na bodoče kadre, trenutno imamo 11 štipendistov na različnih nivojih rednega izobraževanja, kar predstavlja 17 odstotka od vseh zaposlenih. S različnimi srednjimi šolami in fakultetami sodelujemo tudi na področju praktičnega izobraževanje dijakov in študentov tako strojne kot tudi drugih smeri.

IMAS od ustanovitve aktivno sodeluje z različnimi organizacijami kot so regionalni Inkubator Sežana, smo člani v orodjarskem grozdu Slovenije, sodelujemo pa tudi z Univerzo v Ljubljani - Fakulteto za strojništvo in orodjarskim razvojnim centrom TECOS. V letu 2006 smo uspešnost našega poslovanja potrdili s pridobljenim certifikatom Sistema vodenja kakovosti ISO 9001, katerega uspešno obnavljamo vsako leto.
Družbeno odgovoren odnos z lokalno in širšo skupnostjo gradimo predvsem z raznimi sponzorstvi in donacijami, tako finančnimi kot tudi materialnimi ter s tem pomagamo pri izvedbi raznih prireditev, srečanj in podobno. Na področju odgovornega odnosa do okolja pa podjetje aktivno skrbi za urejeno in čisto okolje tako da recikliramo in ločeno zbiramo odpadke, skrbimo za izobraževanje zaposlenih na področju varstva okolja, varnosti in zdravja, skrbimo za urejenost podjetja in okolice, ipd.. Nenazadnje pa tudi pri investiranju v novo tehnološko opremo dajemo velik poudarek dejstvu, da je le-ta do okolja prijazna.