1990 Founded

1995 First mold tool

1997 First injection machine

2001 First gas assisted injection moulding (GIT) tool made

2002 Move to a new location

2005 First Stack Tool made

2006 First extension of a production hall

2014 Second extension of a production hall

2017 New warehouse

2018 First investment in GIT and Pad printing equipment, first 2K injection machine

2021 Additional warehouses and two new injection machines with higher clamping force

2022 Semi-automated material dosing system and new injection machine with higher clamping force

Poglavitno dejavnost podjetja sestavljata dva oddelka Orodjarne in Plastike, ki se med seboj dopolnjujeta. V oddelku Orodjarna se proizvajajo orodja po tehnični dokumentaciji, na podlagi skic in načrtov, v oddelku Plastika pa se vršijo preizkusi proizvedenih orodji ter serijska proizvodnja iz le-teh. Od ustanovitve leta 1990 dalje smo na račun svoje kakovosti pridobivali nove kupce in širili svoje poslovanje tudi izven domačih meja. Povečali smo prihodke in število zaposlenih, vlagali v posodobitev tehnologij in visokotehnološke opreme, zgradili smo lastne proizvodne prostore ter postali pomemben dobavitelj večjim mednarodnim koncernom s področja avtomobilske industrije, industrijske bele tehnike in prehrambne industrije.

Podjetje IMAS vseskozi posveča velik poudarek družbeni odgovornosti kot eni izmed ključnih vrednot. Še posebej posvečamo veliko pozornost kariernemu in osebnemu razvoju zaposlenih ter njihovemu zadovoljstvu, zato se le - ti lahko vseskozi formalno ali neformalno izobražujejo. Z različnimi srednjimi šolami in fakultetami sodelujemo tudi na področju praktičnega izobraževanje dijakov in študentov tako strojne kot tudi drugih smeri.

IMAS od ustanovitve aktivno sodeluje z različnimi organizacijami kot so regionalni Inkubator Sežana, smo člani v orodjarskem grozdu Slovenije, sodelujemo pa tudi z Univerzo v Ljubljani - Fakulteto za strojništvo in orodjarskim razvojnim centrom TECOS. V letu 2006 smo uspešnost našega poslovanja potrdili s pridobljenim certifikatom Sistema vodenja kakovosti ISO 9001, katerega uspešno obnavljamo vsako leto.
Družbeno odgovoren odnos z lokalno in širšo skupnostjo gradimo predvsem z raznimi sponzorstvi in donacijami, tako finančnimi kot tudi materialnimi ter s tem pomagamo pri izvedbi raznih prireditev, srečanj in podobno. Na področju odgovornega odnosa do okolja pa podjetje aktivno skrbi za urejeno in čisto okolje tako da recikliramo in ločeno zbiramo odpadke, skrbimo za izobraževanje zaposlenih na področju varstva okolja, varnosti in zdravja, skrbimo za urejenost podjetja in okolice, ipd.. Nenazadnje pa tudi pri investiranju v novo tehnološko opremo dajemo velik poudarek dejstvu, da je le-ta do okolja prijazna.