Če želite izvedeti več o standardu ISO 9001:2015 kliknite na spodnji gumb!

Preberi več

 

Politika kakovosti

Politiko kakovosti v organizaciji Imas d.o.o. gradimo na dolgoročnih usmeritvah in načelih:

 • Aktiviranje zaposlenih v smeri istega cilja
 • Vključevanje v razred organizacij, ki dosegajo in presegajo zahteve različnih standardov
 • Stalno izboljševanje našega sistema vodenja kakovosti na področju izdelave orodij in brizganju izdelkov iz polimerov
 • Usklajevanje politike kakovosti s trendi in regulativami Evropske unije
 • Razvijati sistem nenehnih izboljšav in inovacij na lastni razvojni poti
 • Nenehen razvoj in ravnovesje med ceno, kakovostjo in roki pri vseh naših storitvah
 • Širitev kroga dobaviteljev, rangiranje in stalno izboljševanje odnosov z njimi
 • Ustvarjanje trajnega zaupanja in zadovoljstva naših odjemalcev in dviganje interesa novih
 • Nenehno vlaganje v širitev znanja zaposlenih, sistema usposabljanja in bogatenje osebnega razvoja posameznika tudi s strategijo Učeče se organizacije
 • Izvajanje načela enakopravnega obravnavanja moških in žensk ob zaposlitvi in v delovnih procesih, naklonjenost družini
 • Ravnanje v skladu z načeli družini prijazno podjetje
 • Skrb za varstvo okolja in uvajanje postopkov za zmanjševanje vpliva na okolje
 • Sodelovanje z lokalno skupnostjo
 • Upoštevanje mnenj zainteresiranih javnosti