Izboljšanje poslovanja z vitkimi poslovnimi procesi in digitalizacijo

Objavljeno 9.3.2017, Sežana

NAZIV PROJEKTA:
Izboljšanje poslovanja z vitkimi poslovnimi procesi in digitalizacijo
KRATICA:
VITKIDIGI
NAMEN:
Doseganje pričakovanja kupcev glede unikatnosti izgleda izdelkov (ki morajo biti cenovno dostopna) ter učinkovitejše in gospodarnejše poslovanje podjetja.
CILJI:
• Analizirati obstoječe poslovanje ter urediti procese glavnih poslovnih funkcij po načelih vitke organizacije. Predvsem je treba odpraviti podvajanje dela in ozka grla ter pripraviti dobro organizacijsko zasnovo za digitalizacijo poslovanja;
• Priprava zahtev ter izbira in uvedba celovite poslovne rešitve ERP, s katero bomo celovito obvladovali ter digitalizirali poslovanje do stopnje, ki omogoča brezpapirno poslovanje. Pri tem je poseben poudarek na planiranju in vodenju proizvodnje;
• Optimizacija zunanjega transporta dobav nabavljenega materiala in odprem izdelkov kupcem, kjer bomo uskladili nabavno in prodajno funkcijo s proizvodno funkcijo, podprto z učinkovito pripravo, vodenjem in nadzorom proizvodnje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si